• I landstinget 1970-1973

  Landstingsfullmäktige

  Ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige i Västernorrlands län invalda mandatperioden 1970 till 1973.

  Ledamöter

  Eric Freij, lantbrukare, Husum, invald i Ångermanlands tredje valkrets

  Suppleanter (ersättare):

  Karl Fahlgren, förman, Gullänget Bernt Boström, kamrer, Domsjöverken

  Valberedningen

  – ingen representation-

  Sjukvårdsutskottet

  – ingen representation-

  Undervisningsutskottet Eric Freij, ledamot Finansutskottet

  &...