• KD öppnar för samtal om hälso- och sjukvårdspolitiken i regionen

  Replik på Roger Johanssons debattinlägg ”KD bekänner färg om sjukvården

  Vi välkomnar Socialdemokraternas nyvunna intresse för Kristdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik.

  Bra att du Roger Johansson (S) ansluter dig till KD:s kamp för en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet. Kan du få med dig dina partikamrater och de andra partierna i majoriteten så vore det fantastiskt. Då kan vi öka trycket på regeringen att ta de första stegen mot ett ökat statligt ansvar.

  Är ni socialdemokrater intresserade av att ta ansvar och visa på ledarskap i regionen, så välkomnar vi samtal mellan er i majoriteten (S, M, L) och oppositionspartierna om hälso- och sjukvårdspolitiken i regionen. Att som nu köpa in konsulttjänster för att ”kvalitetssäkra” förslag till strukturförändringar för att senare ha någon att skylla på när besluten går åt skogen är inte att ta ansvar.

  Joachim Jonsson (KD), 2:e vice ordförande Nämnden för hållbar utveckling
  Mona Hammarstedt (KD), gruppledare Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach (KD), vice gruppledare Region Västernorrland


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | förstatligande · Henrik Sendelbach · Joachim Jonsson · · konskultMona Hammarstedt · jämlik vård