• Lång kö till demensutredningar?

    På regionfullmäktige den 21 juni ställde Mona Hammarstedt en fråga om köerna till demensutredningar.  Det finns ett kvalitetsmål som Svenska Demensregistret (Sve-Dem) satt upp att en demensutredning ska påbörjas inom 30 dagar från det att vården tagit emot en remiss eller blivit kontaktade. I Västernorrland däremot var väntetiden inom specialistvården över 60 dagar under 2016, näst längst i Sverige. Och när väl utredningen påbörjats följer en utredningstid. Även där var Västernorrland bland de sämsta med 90 dagars medianlängd på utredningarna.

    Som svar på frågan fick vi veta att verkligheten är densamma även under 2018 . Väntetiden för att få igång en utredning är ungefär lika lång idag och det är vid Örnsköldsviks sjukhus man verkar ha störst problem. Där står 20 patienter ännu i kö efter 3 månader.

    Har vi en lång kö till demensutredningar?


    Primärvård · Specialistvård | demensutredning · enkel fråga · Mona Hammarstedt · vårdköer


    Bilden överst från Pxhere (CC0 1.0).