• Löntagarfonderna tar resurser från vården i Västernorrland

  De kollektiva löntagarfonderna har minskat landstingets resurser med nära 4 miljoner kronor under 1990. Det känns oerhört beklämmande att våra resurser tvingas över till spekulativa fonder, medan vårdresurserna inte räcker till. En avveckling av löntagarfonderna borde nu ske snabbt och en stor del av resurserna gå till vårdsidan. Med dessa miljoner skulle t ex landstinget klara av att starta de planerade gruppboenden och kortidshemmen inom omsorgen.

  Den här veckan sitter landstingets ledning i budgetarbetet. Tillsammans med förvaltningsledningarna ska det ekonomiska utrymmet för verksamheten läggas fast. Glappet mellan behoven och resurserna blir för 1991 större än någonsin. Genom att skattehöjning är utesluten och avgiftshöjningar regleras av staten, finns inget utrymme för intäktsökningar. De automatiska kostnadsökningarna är stora och svåra att angripa generellt.

  Krisen inom vården i vårt län är tyvärr ett faktum. Utvecklingsstörda och deras anhöriga går till domstol för att få sin lagliga rätt fastställd. (Applåderade av den politiskt ansvariga, Inez Sandström (S)!) Många basenheter är oerhört hårt pressade av kraven på besparingar och effektiviseringshöjningar. Sollefteådirektionens ordförande Ewa Söderberg gör i lördagens tidning det föga konstruktiva inlägget att Härnösands sjukhus kanske bör läggas ner. Det lär inte dröja många dagar innan partikollegan Ingvar Sundén i Härnösand kallar till presskonferens för att upprepa sina miljonkrav på Kramforsdirektionen, kryddat med någon spark på smalbenet till Sollefteå. Allt annat vore en sensation.

  Däremot har debatten alltför litet berört statens roll inom vården. Många tycks överse med att staten årligen försämrat förutsättningarna för landstingets ekonomi. Ett närmast bortglömt faktum är att en del av landstingsskatten går till att överföra medel till spekulation och investeringar i aktier! Även länets kommuner befinner sig i denna situation. Det sker genom avgifter till löntagarfonderna.

  Vi kristdemokrater förespråkar en snabb avveckling av löntagarfonderna på ett socialt acceptabelt sätt. Tio miljarder kronor bör avsättas till att lösa problemen inom vården. De bör i första hand användas till investeringar för en förbättrad äldrevård, i ny utrustning för att hålla acceptabla operationsköer och för utveckling av äldrevården under en kortare period. Den övriga delen av löntagarfonderna bör satsas i pensionsfonderna. För oss i Västernorrland skulle det innebära ett tillskott på ca 330 miljoner kr 1991. Med ett sådant tillskott kan landstinget fortsätta att ge alla en god sjukvård.

  Lillemor Arvidsson, ordförande för Kommunalarbetareförbundet, tycker att det inte är någon orimlig tanke att överföra medel på detta sätt. Det är nu angeläget att detta förslag får plats i vårddebatten! Oavsett andra angelägna förändringar inom vården måste vi se till att mer resurser satsas!

  Sverker Ågren, KdS gruppledare i landstinget


  Debattartikel av Sverker Ågren skriven 1990-09-09


  Ekonomi/skatter | debattartikel · ekonomi · Härnösands sjukhus · löntagarfonder · skatter · Sollefteå · Sverker Ågren · vårdköer · äldrevård