• Motion: Vårdavtal med leg naprapater och kiropraktorer inom landstinget

  Sedan okt 1994 kan en naprapat som fullgjort 4 års studier på Naprapathögskolan samt utfört ett års praktiskt handledd tjänstgöring bl. annat inom hälso- och sjukvården, få ut legitimation från Socialstyrelsen. Våren 2006 fanns i Sverige ca 890 legitimerade naprapater.

  För kiropraktorer gäller att efter 5 års högskolestudier och ett års allmäntjänstgöring kan de från 1990 efter ansökan få ut legitimation från Socialstyrelsen. I dagsläget finns ca 380 legitimerade kiropraktorer.

  För legitimerade naprapater och kiropraktorer är Socialstyrelsen tillsynsmundighet och de lyder under Hälso- och sjukvårdslagen liksom alla andra legitimerade yrkesutövare.

  I presenterad studie från våren 2006 framgår att av 18 landsting och 3 regioner har 6 vårdavtal med 28 naprapater. Beträffande kiropraktorer är motsvarande siffror att det finns 8 vårdavtal med 40 kiropraktorer.

  Landstinget Västernorrland tillhör inte dessa som tecknat vårdavtal med någon av dessa legitimerade utövare.

  Inom landstinget finns stora patientgrupper inkl personal med besfär från rörelseorganen som medför nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivningar med lidanden för den enskilde individen. Många patienter väljer att för sina besvär söka hjälp av en legitimerad naprapat alternativt kiropraktorer utifrån positiva erfarenheter av deras kunnighet inom området. Detta är förenat med betydligt högre kostnad än om vårdavtal varit upprättat med ett antal naprapater och kiropraktorer till vilka patienter kan remitteras från primär- och sjukvården.

  Kristdemokraterna föreslår utifrån presenterad beskrivning:

  • att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att upphandla tjänster och överenskomma om vårdavtal med ett antal naprapater och kiropraktorer så att deras kompetens blir tillgänglig på samma ekonomiska villkor för patienten som för andra legitimerade vårdgivare.

  Härnösand den 13 februari 2007

  Sverker Ågren, Maud Westman, Roger Boork, Emil Sydhage, Mona Hammarstedt


  Vårdval | Emil Sydhage · kiropraktor · legitimation · motion · Maude Westman · Mona Hammarstedt · Roger Boork · Sverker Ågren