• Ofrivillig ensamhet – ett samhällsproblem som vi måste ta itu med

  Tänk dig att du vaknar upp och du går och lägger dig och däremellan har du ingen kontakt med andra människor. För vissa är det scenariot helt okej eller till och med önskvärt medans för andra är det som att leva i en mardröm.
  Den ofrivilliga ensamheten har blivit ett av våra största samhällsproblem där 100 tusentals människor i alla åldrar tillbringar nästan all sin vakna tid i ensamhet mot deras vilja.

  Ofrivillig ensamhet har i studier visat en enorm merkostnad vad gäller vård- och omsorg, beräkningar visar att det kostar samhället närmare 12 miljarder kronor varje år vilket innebär nästan 300 miljoner för befolkningsunderlaget i Region Västernorrland. Detta eftersom ensamhet ökar risken för depression, det ger en bestående stress som ökar risken för hjärt och kärlsjukdomar. Det är även vanligt med sömnproblem bland personer som känner sig socialt isolerade, även immunförsvaret försämras samt den kognitiva förmågan.

  Detta vill vi i KD bekämpa, vår vision är att ingen ska behöva leva i ensamhet mot sin vilja.
  Några konkreta förslag jag skulle vilja se genomföras:

  • Erbjuda äldresamtal bland annat för att upptäcka personer som är isolerade och kunna föreslå gemenskapsmöjligheter
  • Man bör kunna skriva ut sociala aktiviteter på recept inom sjukvården, detta har prövats i bland annat Storbritannien med mycket gott resultat.
  • Öka tillgången till elevhälsan för att motverka ungas ensamhet.
  • Underlätta för ideella organisationer att arbeta med frågan, t.ex genom ett samarbete mellan Regionen och föreningslivet.

  Jag tror absolut att vår enhet för folkhälsa skulle ta sig an denna uppgift på ett väldigt bra sätt eftersom de precis som jag vet att det är ett stort samhällsproblem.

  Men för att detta ska kunna genomföras så behövs en ökad ram till enheten för folkhälsa. Vi tillskjuter därför 2 miljoner under 2020, 4 miljoner 2021 och 7 miljoner 2022 för att arbeta med denna fråga.

  Vi tror att om man jobbar aktivt med denna fråga kan Region Västernorrland på sikt spara väldigt mycket pengar.

  Avslutningsvis vill jag belysa vikten av att jobba hårt och intensivt med det förebyggande, visst är det stora ekonomiska problem inom sjukvården just nu och det är jag fullt medveten om, så självklart kan kritiker tycka att denna satsning hör hemma någon annanstans och det har jag full respekt för. Men jag viker inte en tum från min idé att ett bra folkhälsoarbete är själva grunden för befolkningens framtida vårdbehov.

  Joachim Jonsson
  Andre vice ordförande i nämnden för hållbar utveckling Region Västernorrland

  Debattartikel publicerad i ST 7/11


  Ekonomi/skatter · Folkhälsa · Psykiatri · Äldre | debattartikel · elevhälsan · ensamhet · Joachim Jonsson · recept · äldresamtal ·


  Bilden överst av silviarita från Pixabay (Pixabay License).