• Effektivare materialhantering sparar pengar

  I Värmlands län har man arbetat med sin materialhantering i projektet Livrem. Vid sidan om minskade kostnader har projektet även inneburit att man kunnat frigöra lokalutrymmen och minskat personalens arbetsbelastning.

  I en motion tillsammans med övriga partier i vårdalliansen föreslår Kristdemokraterna att landstinget ska göra en översyn över sin materialhantering, något som kan spara stora pengar.

  Arbetet med en översyn ska även beakta/inkludera förslaget om vårdnära service (ett återinförande av vårdbiträden) som innebär att arbetsuppgifter såsom exempelvis förrådshantering och transporter av patienter och prover överförs till servicepersonal. Det är något som skulle betyda väldigt mycket för arbetsmiljön och möjligheten för landstingets anställda att ägna sin arbetsdag med det de är utbildade för.

  ”Kristdemokraterna håller fast vid att vi ska ha tre sjukhus i länet. Det får inte bli en ”ambition” att man bara ska ha två ett halvt. Med fler idéer och inspel till politiken hoppas vi få bort majoriteten från arbetet med att bit för bit verka för en nedläggning av Sollefteå sjukhus.”

  Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.

  Härnösand 31 januari 2017

  För mer information:
  Mona Hammarstedt
  gruppledare
  070-398 17 99
  mona.hammarstedt@kristdemokraterna.se


  Personal | arbetsmiljö · materialhantering · Mona Hammarstedt · pressmeddelande · Sollefteå · vårdnära service


  Bilden överst från Pxhere (CC0).