• Interpellation: Professionsmiljarden

  Landstinget Västernorrland är i kris när det gäller kompetensförsörjningen. Kostnaderna för inhyrd personal har skenat iväg och beräknas i år passera 500 miljoner kronor vilket är inte bara i procent utan troligen också i absoluta tal är sämst i landet.

  Det är därför glädjande att det från staten anslagits en Professionsmiljard. Den är tänkt att användas för att ”främja möjligheten att genom bättre stöd, effektivare arbetsfördelning och en ändamålsenlig planering för framtida kompetensförsörjning ge hälso- och sjukvårdens medarbetare goda förutsättningar att utföra sitt arbete” eller mer kortfattat medel för att stärka kompetensförsörjningen i Sveriges regioner/landsting. Landstinget Västernorrland har fått 24 miljoner 2017 och kommer få lika mycket till 2018.

  En rad motioner och interpellationer från oppositionspartierna har handlat om att stärka kompetensförsörjningen i landstinget. Det har handlat om lokalt ledarskap, vårdserviceteam, AST-tjänster, att få igång uppdragsutbildningar inom för exempelvis tandhygienister m m.

  Jag är väl medveten om att landstinget så småningom kommer få skriva en rapport till staten om hur pengarna har använts, men är väldigt intresserad av att få veta hur det gått hittills under året. Har pengarna försvunnit in i landstingets stora plånbok eller har det blivit någon verkstad av dem?

  Jag undrar därför

  • Hur mycket av medlen som erhållits 2017 har används?
  • Vad har medlen som använts gått till?
  • Hur ser planen ut för 2018 vilka satsningar kan vi se fram emot?

  Härnösand den 27 oktober 2017

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation till regionstyrelsens ordförande Erik Lövgren


  Personal | bemanning · interpellation · Mona Hammarstedt · kompetensförsörjningprofessionsmiljard ·