• Reducera inte tandvårdsstödet till äldre och funktionshindrade

  Majoriteten i regionstyrelsen i december 2018 att reducera tandvårdsstödet med 2 miljoner kronor till förmån för den generella tandvårdsersättningen för att finansiera höjningen av gränsen för avgiftsfri tandvård till alla upp till 23 år.

  Tandvårdsstödet är till för att stärka tandvården för framför allt äldre och funktionshindrade och ska enligt vi kristdemokrater heller inte gå till något annat. En reservation blev mot beslutet var därför ett naturligt svar när frågan behandlades.

  Först och främst är vår mening att vi anser att staten ska skicka med tillräckligt med ekonomiska medel när man beslutar om tvingande åtgärder för landsting/regioner, i det här fallet höjningen av gränsen för avgiftsfri tandvård till 23 år. Så har inte skett, men när de medel man fått inte räcker hela vägen måste finansiering ske på annat sätt än att man tar från äldre och funktionshindrade.

  Mona Hammarstedt


  Bilden överst av JOSEPH SHOHMELIAN från Pixabay.


  Tandvård · Äldre | funktionshindrade · tandvårdsstöd · reservation · Mona Hammarstedt