• Referat höststämman 2011

    ”Nog dögd fäll spiken. Man hang opp storvästn å bussaron, flanellskjorta åsse vämmalsböxern. Dä rymtes ålltihop på´n dänn spiken” . Dikter av Nicke Sjödin kring den gamla tidens levnadsmönster och gemenskap tolkades mästerligt – nästan som Nicke själv – av skådespelarveteranen Vera Nordin, Sollefteå, då hon inledde kristdemokraternas i Västernorrland höststämma på anrika Hotell Appelberg i Sollefteå. Teknikens framsteg kontra den gamla bygemenskapens tid sammanfattas där också, med en klurig suck: ”…jäg tyckt dä va vorte sämmer på na vis”.

    Stämmans huvudtema, under ordförandeskap av Göran Solsjö och Jan Erik Ågren, båda Sollefteå, var att informera om aktuella kristdemokratiska insatser för samhällets mindre starka grupper: om paraplyorganisationen HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) av dess länsordförande Thord Carlsson, Kramfors, om lokalt HSO-arbete av Gunlög Jacobsson, Sollefteå, om Landstingets regionala nämnds viktiga uppdrag av dess ordförande Sverker Ågren, Härnösand samt om den nya koalitionens i Sundsvalls riktlinjer inom den sociala sektorn, bl a med LOV-förberedelsearbete, med början inom hemtjänsten, av Hans Brynielsson, Sundsvall.

    Att vi går vidare med våra angelägna samhällsuppdrag i hela länet sammanfattades i avslutande samtal.


    | Gunlög Jacobsson · Göran Solsjö · Hans Brynielsson · HSO · Jan-Erik Ågren · Kristdemokraterna · LOV · Sverker Ågren · Thord Carlsson