• Satsa på sjukgymnaster

  Under slutet av 1990-talet ökade antalet sjukskrivningar lavinartat. Det skapade ett stort och kostsamt utanförskap. Alliansregeringen har glädjande nog lyckats vända utvecklingen. Men fortfarande är allt för många människor sjukskrivna.

  För att förhindra sjukskrivningar och snabbare få människor tillbaka i arbetslivet är det viktigt att satsa på rehabilitering. Det är väl känt att aktiva, tidiga och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser ökar den sjukskrivnes chanser att komma tillbaka till arbetet.

  Sjukgymnasterna har en viktig roll i detta arbete. De har en unik kompetens inom sjukvården och är i många fall bättre än läkarna på att behandla och avgöra om patienter behöver sjukskrivas för onda knän och ryggar. Alldeles för få patienter får idag möjlighet att träffa en sjukgymnast. Sjukgymnaster är en underutnyttjad resurs inom sjukvården. Fler sjukgymnaster skulle ha stora effekter, inte minst inom den förebyggande vården. Alla kommuner och landsting borde därför anställa tillräckligt många sjukgymnaster för att kunna erbjuda behandling inom rimlig tid.

  Rehabilitering är en nyckelfråga för alliansregeringen. Tillgången på sjukgymnaster i vården borde därför prioriteras. Framförallt våra äldre skulle kunna leva ett värdigare och bättre liv om de kunde få hjälp – och hjälp i tid – av en sjukgymnast. Många blir idag sittande hemma eller på ett särskilt boende, passiviseras och förlorar livsglädjen. Varje större företag borde också ha en sjukgymnast anställd eller vara knuten till en företagshälsovård där sjukgymnasterna har en central ställning. Alla som vårdas på sjukhus borde, åtminstone dagen efter att behov uppstått, få den behandling som behövs.

  Sjukgymnasterna skulle kunna få delegation att sjukskriva exempelvis ryggbesvär. Då skulle läkartid kunna frigöras för dem som behöver det bättre. Fler sjukgymnaster skulle göra underverk inom den förebyggande vården. Att kunna sätta in åtgärder för människor redan innan de får stora problem sparar både pengar och onödigt lidande.

  Ska sjuk- och äldrevården kunna möta den framtida demografiska utvecklingen måste vi prioritera rehabiliteringsarbetet.

  Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)
  Riksdagsledamot


  FolkhälsaPersonalSpecialistvård | Chatrine Pålsson · rehabilitering · sjukgymnast · sjukskrivning