• Svar på fråga angående fri bensin – utmanande förmån

  Sverker Ågren har frågat om jag är beredd att avskaffa förmånen ”fri bensin” för chefer som i avtal har rätt att disponera sin leasingbil för privat körning.

  Fri bensin för privat körning existerar inte. Varje chef betalar till landstinget 1 500 kronor per månad för bensinkostnader. Detta motsvarar en körsträcka av cirka 2 500 mil per år. Till detta kommer beskattning av förmånsvärdet med cirka 2 300 kronor per månad. Den totala kostnaden för tjänstebilsinnehav blir cirka 40 000 kronor per år.

  Avslutningsvis vill jag också nämna att landstinget genom upphandling av 300 leasingbilar minskar kostnaderna för tjänsteresor med cirka 5 miljoner kronor per år.

  Härnösand den 21 november 1990

  Tord Sundelin
  Landstingsråd (S)


  Ekonomi/skatter · Personal | arbetsvillkor · bensin · förmånsbil · svar på fråga · Sverker Ågren