• Svik inte de dementa i Sollefteå

  Igår kväll tog jag en promenad runt de nybyggda kvarteren på Prästbordet i Sollefteå. När jag kom till den färdiga gruppbostaden för dementa, kände jag att detta inte är tikgit klokt! Ett fint hus som står fullständigt tomt och outnyttjat! Orsaken är att Sollefteå hälso- och sjukvårdsförvaltning har beslutat att inte öppna gruppboendet för dementa. Dessutom är det bestämt att lägga ned Aspen, dagsjukvård för dementa. Det sker i samförstånd med kommunen, som delar kostnaden för verksamheten. Sammantaget är effekterna av besluten ett upprörande svek mot en växander grupp äldre och deras anhöriga i Sollefteå! Sollefteå hälso- och sjukvårdsförvaltning ordf. Ewa Söderberg (s) försvarar nedläggningen av Aspen med landstingets sparkrav. Dessutom har hon sagt att andra insatser kommer att ta över uppgifterna från dagsjukvården. Mot detta måste jag protestera. Argumenten är inte legitima och måste bemötas.

  Det som nu sker är ett historiskt svek mot en utsatt grupp ytterst opinionssvaga vårdtagare. Sollefteåförvaltningen förblir länets sämsta ifråga om demensvård. Landstingets äldrevård har högsta prioritet – utom i Sollefteå. Löften sopas under mattan och konsekvenserna skjuts över till de redan hårt tyngda anhöriga samt personal i hemtjänst-hemsjukvård och på sjukhemmen. Det är nästintill ofattbart!

  KdS landstingsgrupp har i flera år drivit frågan om insatser för dementa i Sollefteå. 1988 ställde jag t.ex. en interpellation i landstinget till direktionens ordförande Ewa Söderberg angående demensvården. Pressad erkände Söderberg att man varit dåliga på detta område, men att krafttag skulle förbättra läget. Bl a ett gruppboende på 16 platser planerades till slutet av 1990. En förändring var på väg – efter valet. I en omfattande och mycket kritisk revisionsrapport från Svenska kommunförbundet från november 1988, för övrigt beställd av Sollefteå kommun, uppmärksammades bland annat bristerna inom demensvården. De redovisade att de ca 100 gamla förvirrade inte fick den boendeform de var i behov av samt att köerna till både ålderdomshemmen och servicehusboendet var långa. Dessutom visade rapporten att färre äldre (och inte som man förmodad flera) fick hemtjänst än tidigare.

  De anhöriga protesterar mot direktionens beslut, ordförande i Demensförbundet gör det, men inte de lokala pensionärsorganisationerna som t ex PRO. Varför? Vill man inte komma ihåg löftena från 1988. Vid valet 1985 skällde Socialdemokraterna på moderata förslag om indragningar av öronmärkta bidrag till särskola, skolskjuts m m. Det sas att då skulle tryggheten försvinna och folkhemmet falla samman i spillror. Men i det socialdemokratiskt styrda Sollefteå överträffar nu verkligheten den politiska retoriken – fem år senare: Dagsjukvården vid Aspen läggs ned och demensvården utarmas. ”Solidaritet” och ”rättvisa” i Socialdemokraternas vokabulär är uttunnade begrepp. Så måste besluten tolkas anser jag.

  Den färdigbyggda gruppbostaden för dementa i Sollefteå måste givetvis användas till äldrevård. Nu står den outhyrd och belastar landstingets ekonomi. (Om än med lindrad hyra tack vare statliga räntesubventioner.) Har inte direktionen råd att driva den på traditionellt vis, måste andra lösningar prövas. Den handlingsförlamning som uppstått måste brytas. Andra alternativ måste nu sökas.

  Mitt förslag är att boendet öppnas snarast. Jag tror det är möjligt utan att det behöver kosta flera miljoner extra. Det enda rimliga är att använda de moderna och välplanerade lägenheterna och låta äldre flytta in där, med tanke på behoven av bra bostäder med tillgång till service. Hemtjänsten kan följa med hyresgästen till den nya bostaden. Personal från hemsjukvården likaså. Hjälp med daglig verksamhet kanske kan ordnas via Sollefteå församling, Röda Korset m fl. Sollefteå församling har t ex två diakonitjänster och kyrkorådet leds av socialdemokrater. Har någon frågat dem?!

  Gruppboendet måste absolut komma igång så snart det bara är möjligt – helst före årsskiftet! Lika viktigt är det att dagsjukvården på Aspen fortsätter sin verksamhet. Det blir annars stopp för hjälpen till dem som kan bo hemma, om det inte finns dagsjukvård att tillgå. Allt annat är ett svek mot de dementa och en oförsvarlig kapitulation!

  Sverker Ågren, gruppledare för KdS landstingsgrupp


  Debattartikel av Sverker Ågren skriven 1990-10-23


  Ekonomi/skatter · Äldre | debattartikel · ekonomi · demensvård · Sollefteå · Sverker Ågren · äldrevård