• Tvinga inte populära vårdcentraler att stänga

  Sidsjö vårdcentral har de senaste åren växt och fått allt fler listade invånare. Nu förmår man inte att växa mer och har ansökt om listningsstopp på ett år med möjlighet till listningskö. I annat fall tvingas vårdcentralen att avveckla sin verksamhet. Det är ett mycket bekymmersamt läge.

  När vårdcentralen öppnade var målet cirka 6 000–7 000 listade patienter för att med den storleken kunna tillgodose olika kompetenser och ändå ha personlig kontakt med sina patienter. Vårdcentralen blev mycket populär och i dag har 12 000 patienter strömmat till, det vill säga dubbelt så många som de räknat med.

  För att möta den ökade patienttillströmningen har Sidsjö vårdcentral vid flera tillfällen tvingats ansöka och fått tillfälligt listningsstopp på tre månader enligt det avtal/regelbok som landstinget har med alla vårdcentraler. Vårdcentralen har därefter i flera omgångar byggts om och anpassat verksamheten för att möta den ökade patienttillströmningen.

  Tidigt i somras aviserade Sidsjö vårdcentral att andelen patienter som nu väljer att lista sig hos dem har blivit så många att man inte klarar av att driva vårdcentralen vidare eftersom varken lokaler eller personal räcker till.

  När vårdvalet infördes 2010 hade nog ingen kunnat förutse att det skulle bli en så stor brist på familjeläkare, att det saknas hela 50 procent. Vårdcentraler som har läkare får därmed en orimlig arbetssituation när alla vill lista sig där. Även den landstingsdrivna Granlo hälsocentral har aviserat att de är i en liknande situation.

  Vid regionstyrelses sammanträde förra veckan behandlades ärendet. Vårdalliansen föreslog att ge Sidsjöns vårdcentral ett listningstak på ett år och införa en kö. Majoriteten och övriga partier ville inte gå med på detta utan skjuter frågan nonchalant framför sig.

  Ärendet ska nu vidare för beslut i regionfullmäktige den 20 september. Vårdalliansens bestämda uppfattning är att vårdvalet måste förändras och att det är oansvarigt av majoriteten – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – att äventyra 12 000 listade patienters vårdcentral. Landstingets uppgift kan inte vara att tvinga populära vårdcentraler att stänga.

  För Vårdalliansen:

  Ingeborg Wiksten, Liberalerna
  Mona Hammarstedt, Kristdemokraterna
  Per Wahlberg, Moderaterna
  Jonny Lundin, Centerpartiet


  Vårdval | · debattartikel · listningsstopp · Mona Hammarstedt · Sidsjö vårdcentral


  Bilden överst: Sidsjö vårdcentral, Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).