• Vaccinbrist gör att personal inte vaccineras mot influensa

  Susanne Sundqvist, hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Maude Westman:

  I samråd med smittskyddsläkaren har medicinskt ansvariga gjort bedömningen att ett generellt erbjudande till all vårdpersonal om vaccination mot influensa inte bör ges. Ställningstagandet baseras delvis på det att vaccinbrist varit ett problem och därför har riskgrupperna getts förtur. Det är dock upp till enskilda verksamheter att göra bedömningen om några bland särskilt utsatt personal bör erbjudas vaccination.

  På frågan om karensdagen kommer att ersättas ekonomiskt om man utsätts för smitta på sin arbetsplats blir svaret nej. Karensdag och sjuklön vid sjukdom tillämpas oavsett bakomliggande orsaker till sjukdomen i fråga. Den som efter ett tillfrisknande fortfarande är smittobärare kan däremot bli avstängd från arbetet. Under avstängningstiden utges bibehållen lön. Behovet av avstängning prövas utifrån angelägenhetsgrad, omfattning, tidsaspekter med mer kring vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas.

  Härnösand den 26 november 2008
  Susanne Sundqvist (v)
  Hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande

  Maude Westman tackade för svaret.


  Personal | interpellationssvar · Maude Westman · sjukskrivning · vaccination