• Ska Sollefteå bli ett ”Primärvårdssjukhus”?

  Ska Sollefteå bli ett ”Primärvårdssjukhus”. Den frågan ställer vi kristdemokrater oss när vi ser besparingsförslagen som berör Sollefteå sjukhus.

  Det är rejäla neddragningar av antalet vårdplatser som föreslås. På Kardiologiavdelningen (avd 16) och Strokeavdelningen (avd 17) ska 25% av vårdplatserna avvecklas, men det värsta är inte detta. Det är förslaget att avveckla den invasiva ventilatorbehandlingen (respiratorvården) och den kontinuerliga dialysbehandlingen (dialysverksamheten) på IVA med konsekvensen att patienter blir tvunga att åka hela vägen till Örnsköldsviks sjukhus.

  Det här försöker man mörka i förslaget till beslut. I detta står bara att man ska reducera IVA med 3 vårdplatser men i handlingarna framkommer det vad avsikten är: Det är att lägga ner IVA och ersätta denna avdelning med en avdelning för Intermediär medicin. Det blir alltså en vårdavdelning där patienten är för ”frisk” för intensivvård men för ”sjuk” för att läggas på en vanlig vårdavdelning.

  Områdesdirektören och verksamhetschefen bedömer i ett missiv att förslaget för IVA är genomförbart, men genomförbart är inte detsamma som att det ger en god och nära vård. Kristdemokraterna vill ha en god, nära och jämlik vård i hela länet och då behövs Sollefteå. Det är långa avstånd i länet och hade man haft ett helhetsperspektiv på besparingarna så hade man insett att de inte sparar pengar. Transporterna ökar och med de också patientsäkerhetsriskerna. Kristdemokraterna säger därför nej till besparingsförslagen när det gäller Sollefteå sjukhus.

  Tillåts S, M och L fortsätta med sin centraliseringspolitik har är snart Sollefteå som akutsjukhus ett minne blott!

  Mona Hammarstedt, gruppledare (KD) Region Västernorrland
  Henrik Sendelbach, vice gruppledare (KD) Region Västernorrland


  Bilden överst: Sjukhuset i Sollefteå. Fotograf: Anneli Egland (Pressbild från Region Västernorrland)


  Specialistvård | Henrik Sendelbach · intensivvård · intermediär vård · kardiologi · Mona Hammarstedt · respirator · Sollefteå sjukhus · stroke · vårdplatser · Örnsköldsviks sjukhus