• Behåll reglerna för landstingets representation

  Uttalande vid distriktsstämma i Ljungaverk 18 november 1995.

  Enligt Landstingsstyrelsen bör reglerna för den egna representation nu ändras. Den alkoholfria traditionen ska överges föreslår ledamöterna från Socialdemokraterna (utom tre ledamöter), Moderaterna, Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet. Kristdemokraterna i Västernorrland anser tvärtom och ser inga sakliga skäl som motiverar att reglerna ändras.

  Vi anser att nuvarande regler är rättvisa för alla anställda och förtroendevalda oavsett ålder eller personlig uppfattning om alkohol. Reglerna innebär att drogfri arbetsmiljö erbjuds alla, anställda såväl som förtroendevalda.

  KdS anser att landstingets mål att sänka den totala konsumtionen med 30 % också är ett motiv till att inte nu överge den drogfria representationen. Landstingets majoritet med Socialdemokraterna i spetsen ålägger hälso- och sjukvården stora sparkrav. Det vore därför klädsamt om även liknande spariver gäller den egna representationen. Alkohol är dyrt och ändrade regler kommer att öka kostnaderna västentligt.

  Kristdemokraterna anser att landstingets folkhälsoprofil i kampen mot tobak och alkohol motiverar den nuvarande restriktiva linjen. Det är viktigt att vara uthållig när alkoholliberala vindar blåser så starkt som de gör nu, delvis som en effekt av medlemskapet i EU.

  Kristdemokraterna i Västernorrland anser slutligen att förmånen att delta i representationsmiddagar etc i första hand berör redan välbetalda chefer samt den politiska ledningen. De borde vara mycket försiktiga med att bevilja sig fler förmåner än de redan har.


  Ekonomi/skatter · Personal | alkohol · arbetsmiljo · ekonomi · representation · uttalande