• Dyrare med vaccination mot bältros

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) angående Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när den uteslutits från högkostnadsskyddet?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med...

 • Interpellationssvar: Vad händer för dem som behöver vaccination mot bältros?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Interpellanten ställer följande frågor angående vad som händer för dem som behöver vaccination mot bältros, när vaccinet Zostabax uteslutits från högkostnadsskyddet.

  Fråga 1: Hur ska behovet av vaccination tillgodoses för personer med förhöjd risk för bältros när det nu blivit avsevärt mycket dyrare?

  Svar: Landstingets läkemedelskommitté har hittills avrått från vaccination mot...

 • Interpellation: Dyrare med vaccination mot bältros

  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade i maj att vaccination med läkemedlet Zostabax lyfts ur högkostnadsskyddet. Ändringen trädde i kraft 1 november. Vaccination mot bältros blir därmed avsevärt mycket dyrare för de som behöver eller önskar vaccineras.

  God vård på jämlika villkor är en av de viktigaste frågorna i den svenska välfärden. Bältros är en virusinfektion som både män och kvinnor i alla åldrar kan få om de tidigare har haft vattkoppor. Men det är vanligast hos...