• Politiker ska beakta barns behov

  Barn har särskilda rättigheter, just för att de är barn. 1990 ratificerade Sveriges riksdag barnkonventionen och nu pågår en utredning om hur vi kan inkorporera konventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

  Politiker på alla nivåer har ett ansvar att särskilt beakta barns behov och ta hänsyn till hur barn påverkas av de beslut som fattas.

  Vi Kristdemokrater i landstinget Västernorrland ser mycket positivt på att riksdagen 2010 beslutade om en nationell barnrättsst...

 • Gör barnkonventionen till lag

  Det är en framgång för Kristdemokraterna att regeringen nu ska utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. För oss är det viktigt att hitta sätt som stärker barns rättigheter i samhället, vi hoppas att utredningen ska visa om lagstiftning är ett effektivt verktyg.

  Kristdemokraterna har länge arbetat för att regeringen ska tillsätta en utredning som granskar om ett införande av Barnkonventionen skulle stärka barns rättigheter. I Västernorrland gläds ...

 • Barns rätt till sommarlov

  Sommarlovet har börjat med något kallt väder för Västernorrlands alla barn och ungdomar. Det finns en mängd förväntningar inför sommarlov och det är något som många längtar till.

  Vår förhoppning är att vårt läns barn och ungdomar ska känna att de växer upp i ett samhälle där de uppskattas och har tillgång till olika utvecklande fritidsaktiviteter.

  Alla barn och ungdomar har rätt att få njuta av ledighet, att ha en meningsfull fritid, veta att skolan har hög kvalité och att det f...