• Svar på interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

    Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras:

    Landstinget har hittils betalat läkarens lön vid frånvaro för deltagande i konferenser/utbildningar som anordnas av läkemedelsföretagen. Det nya är att landstinget beslutat att minimum 50 % av kostnader för resa, kost och logi ska betalas av landstinget medan konferensavgiften helt kan bekostas av läkemedelsföretagen.

    Anslag f...

  • Interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

    Det finns edan 1 januari en ny överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. Den mest betydelsefulla förändringen är att företagen inte längre får stå för lika stor del av kostnaderna för kompetensutveckling av läkare via utbildningar och konferenser. Tidigare har landstinget ofta betalat läkarens lön, medan läkemedelsföretagen har stått för resa, kost och logi. Men de nya bestämmelserna innebär att företagen inte får finansiera mer än 50 procent av kostnaderna....