• Interpellation om hur läkarnas fortbildning ska finansieras

  Det finns edan 1 januari en ny överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. Den mest betydelsefulla förändringen är att företagen inte längre får stå för lika stor del av kostnaderna för kompetensutveckling av läkare via utbildningar och konferenser. Tidigare har landstinget ofta betalat läkarens lön, medan läkemedelsföretagen har stått för resa, kost och logi. Men de nya bestämmelserna innebär att företagen inte får finansiera mer än 50 procent av kostnaderna.

  Avtalet innebär ökade kostnader för fortbildning redan i år. Trots det har Landstinget Västernorrland inte avsatt några medel för detta enligt tidningen Dagens Medicin.

  Enligt samma tidning avser Landstinget i stället att ”köra ett år och se vilket behov som fanns det året”. Som ledamot i fullmäktige ger den inställningen mig ingen direkt upplyftande känsla. Det borde ändå finnas ett bättre sätt!

  Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, kritiserar landsting som inte har kommit fram till hur läkarnas fortbildning ska finansieras. ”Eftersom avtalet börjar gälla redan i år måste arbetsgivaren skjuta till pengar nu. Vi kommer att vara väldigt tydliga i de förhandlingar vi för både centralt och lokalt”, säger hon i en kommentar.

  Mina frågor är:

  • Varför planerar inte landstinget för hur det nya avtalet ska finansieras?
  • Hur kan efterfrågan av kompetenshöjning anses uttrycka det verkliga och motiverade behovet av sådan?
  • Tillämpas samma princip inom andra personalgrupper med behov av kompetensutveckling?

  Härnösand den 28 januari 2005

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna


  Personal | fortbildning · läkare · Sverker Ågren · interpellation