• Svar på enkel fråga angående IVF

  Sverker Ågren (kds) har frågat mig om Landstinget Västernorrlands avtal och samarbete med Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF).

  Avtalet gäller från kommande årsskifte och gäller behandling av barnlösa par genom så kallad in vitrofertilisering.

  Metoderna och reglerna för behandlingen i Norge följer helt de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

  Någon forskning förekommer inte och är inte heller planerad.

  Mot denna bakgrund vill jag bes...

 • Fråga angående IVF

  Ett avtal om samarbete mellan landstingen i Västernorrland och Jämtland samt Regionsykehuset, Trondheim rörande in vitrofertilisering (IVF) verksamhet, beräknas träda i kraft fr o m årsskiftet.

  Det saknas fortfarande fastställda regler för hur IVF verksamhet får bedrivas i vårt land. Den medicinsk-tekniska utvecklingen ligger långt före lagstiftningen. IVF är inget undantag.

  Betänkandet ”Barn genom befruktning utanför kroppen m m” (SOU 1985:5) tar dock upp provrörsbe...