• Interpellation: Hälsa och kost, spoileras genom försämrade lunchvanor?

    I junimötet 1986 antog landstinget det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet inför 90-talet ”Hälsan framför allt”. Programmets mål är hälsofrämjande miljöer och livsstilar.

    I det förnyelseprogram ”Liv och hälsa i Västernorrland” som presenterades under våren 1990 utvecklas detta vidare. Där sägs att landstinget har uppdraget att verka för att länsinnevånarnas liv och hälsa. Inte bara genom hälso och sjukvård, utan i vid genom allt som bidrar till livsmiljön.<...

  • Motion: Höj lunchmatsstandarden – satsa på ”dagens hälsolunch”

    Strax före jul sände radion ett reportage om den trista matkultur som de så kallade resandena får stå ut med. Över hela vårt land finns ett tämligen standardbetonat urval rätter på de flesta lunchserveringarnas meny över ”Dagens rätt”. Ett återkommande tema är rätter med mycket fett och salt, men lite fibrer och obearbetade råvaror. Är man enbart hänvisad till dessa luncher kan man inte räkna med att kosten bidrar till god hälsa, snarare tvärtom.

    Vi i KDS tycker att matkval...