• Svar på interpellation om Norrgården i Härnösand

  Svar på interpellation från Sverker Ågren (kd) om avveckling av psykiatriavdelningen Norrgården i Härnösand våren 2007: Var tog de unga med psykossjukdomar vägen sedan?

  Ewa Söderberg, landstingsstyrelsens ordförande lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren:

  Vid tiden för beslut om avveckling av verksamheten vid Norrgården var fem personer inskrivna där. Under våren 2007 arbetade personalen med individuella lösningar för varje person i samverkan med deras hemk...

 • Interpellation: Avvecklingen av Norrgården i Härnösand våren 2007

  Sverker Ågren överlämnade till landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg en interpellation med följande lydelse:

  Hur gick det för patienterna som skickades ut från Norrgården efter majoritetens beslut om stängning januari 2007? Med väldig beslutsamhet och sällsynt skyndsamhet, drev majoriteten i Landstinget Västernorrland igenom en nedläggning av Norrgården 2007. En enad opposition sade nej. Enheten hade 8 vårdplatser, i första hand för unga med psykoser. En besparing på 6 miljoner...