• Svar på interpellation: Organdonationerna kan bli fler

  Ewa Back (S) har överlämnat till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Asplund (M) att besvara interpellationen.

  Fråga 1: Borde inte regionen kunna ha tydlig och bra information omkring organdonationer och donationsregistret på sin webbplats?

  Svar: Det finns en utförlig information på 1177.se, som ju är patienternas naturliga informationskälla och digitala kontaktpunkt när det gäller hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor, som exempelvis organdonation.

  Fråga 2: Fin...

 • Interpellation: Organdonationerna kan bli fler

  Enligt organisationen Mer organdonations webbplats stod totalt 845 personer på väntelista för organdonation den 1 juni 2018.

  De flesta i Sverige är positiva till att donera organ efter sin död. Antalet donationer ökar men många människor har ännu inte tagit aktiv ställning till att donera sina organ. Tyvärr är detta en faktor till är donationsfrekvensen är mycket låg i vårt land. Av cirka 100 000 som dör årligen blir det bara knappt 200 organdonationer.

  Det finns ett nationellt ...