• Svar på interpellation om Polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda

    Ordföranden i omsorgs- och sociala nämnden Inez Sandberg lämnar följande svar på Sverker Ågrens interpellation angående polisanmälan av stölder från utvecklingsstörda:

    ”Sverker Ågren (kds) har frågat mig i en interpellation om inte stölder från utvecklingsstörda skall polisanmälas.

    Som princip gäller att oegentligheter polisanmäles.

    Som arbetsgivare måste vi i varje enskilt fall göra bedömningar och överväganden av sådana ärenden utifrån omfattning, omständigheter, ...