• Svar på interpellation om alkolås

  Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om alkolås:

  Interpellanten tar upp frågan om alkolås när det gäller sjuktransporter eller andra transportverksamheter i vårt landsting samt om initiativ motsvarande det som redovisas från Östergötland kan bli aktuellt i vårt län.

  På frågan om alkolås varit uppe till diskussion – och eventuellt beslut – avseende sjuktransporter eller andra transportverksamheter i...

 • Interpellation: Alkolås

  Frågan om alkolås i bilar får – tragiskt nog – gång efter annan förnyad aktualitet. Att till och med yrkesförare kört med alkohol i blodet förskräcker och skapar stor och berättigad oro.

  De många olyckorna med förare som varit alkoholpåverkade under sitt yrkesutövande har säkert starkt påverkat alkoholutredningen att nu efterlysa alkolås i kollektivtrafiken. Snabbt ute var Östgöta Trafik, som tidigt valde att i handling visa att medborgarna ska kunna ha ett grundmurat förtr...