• Svar på interpellation om alkolås

  Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen, lämnade följande svar på Berit Anderssons interpellation om alkolås:

  Interpellanten tar upp frågan om alkolås när det gäller sjuktransporter eller andra transportverksamheter i vårt landsting samt om initiativ motsvarande det som redovisas från Östergötland kan bli aktuellt i vårt län.

  På frågan om alkolås varit uppe till diskussion – och eventuellt beslut – avseende sjuktransporter eller andra transportverksamheter i vårt landsting, så är svaret både ja och nej. Frågan om alkolås har varit uppe till diskussion, bland annat i den s.k. Sampol som är ett gemensamt bilbokningssystem tillsammans med Vägverket, Landstinget och Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner, men däremot finns inga beslut om att landstingets fordon ska ha alkolås.

  När det gäller sjuktransporter har frågan varit uppe till diskussion vid upphandling, men ej fullföljts som ett krav. Däremot gick Vägverket ut vid tillfället för upphandlingen och erbjöd taxiföretag bidrag för alkolås. Det innebär att det är frivilligt för entreprenören att sätta in alkolås i sina fordon.

  När det gäller initiativ liknande det som genomförts i Östergötland via Östgötatrafik, är det inte aktuellt i vårt län. Inför den upphandling som genomfördes under 2004-2005 och som resulterade i trafikstart 1 juli 2005, var frågan om alkolås uppe till diskussion. Länstrafiken ställde efter överläggningar med ägarna kravet i upphandlingen att entreprenörerna ska genomföra stickprovskontroller avseende droger, det vill säga en mer utökad kontroll än enbart alkohol.

  Landstinget har i dagsläget inte någon egen policy som tar upp frågan om alkolås utan följer de lagar som finns på området.

  Härnösand 27 oktober 2005

  Benny Eriksson
  Ordförande i servicedelegationen


  Berit Andersson tackade för svaret.


  Kollektivtrafik | alkolås · Berit Andersson · interpellationssvar · sjuktransport