• Svar på interpellation om skuldsatta barn

  Hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande Susanne Sundqvist lämnade följande svar på interpellationen från Sverker Ågren om skuldsatta barn:

  Landstinget Västernorrland har uppmärksammat debatten om skuldsatta barn och de stora svårigheter som kan drabba barn när de tvingas ta över föräldrarnas skulder vid myndig ålder.

  Den 31 mars 2009 fanns det cirka 450 000 kronor i utestående fordringar för ej myndiga personer i Landstinget Västernorrland.

  Faktureringen av kost...

 • Interpellation: Skuldsatta barn

  Sverker Ågren överlämnade en interpellation, ställd till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen Susanne Sundgren, med följande lydelse:

  Det finns ett antal barn som har stora skulder baserade bland annat på obetalda avgifter till vården samt folktandvården. För såväl barn som fordringsägare är detta ett problem som tycks växa. Hos barn och unga vuxna är de egna ekonomiska möjligheterna starkt begränsade att göra sig skuldfria. Det är givetvis viktigt att lyfta debatten om r...

 • Krafttag behövs mot de oetiska låneinstituten

  Julen knackar på dörren, julklappar och julmat ska inhandlas och pengarna har en tendens att inte räcka till. Kronofogden kommer ännu en gång att ha ett svart rekordår. Förra året hamnade 20 000 svenskar som tagit sms-lån hos Kronofogden. I år skruvar Kronofogden upp prognosen för antalet obetalda sms-lån och befarar en ökning med över 100 procent. Krafttag behövs mot de oetiska låneinstituten. Det kan inte vara meningen att de ska göra stora vinster på en oetisk utlåningspolitik som samhälle...