• Svar på interpellation om vad som görs för de åldersdementa i Sollefteå

    Sverker Ågren (KdS) har i en interpellation frågat vad sjukvårdsdirektionen har för planer för de åldersdementa i Sollefteå.

    1. Målsättningen är självklart att skapa gruppboenden för alla gamla glömska (dementa) som behöver denna vårdform. En gemensam planering görs med Sollefteå kommun.

    2. En inventering pågår för närvarande.

    3. De ålderdementa bor och vårdas precis som interpellanten tror i den egna bostaden, på servicehus, ålderdomshem, sluten sjukvård och sjukhem.

    ...