• Gör om och gör rätt, öppna ungdomsrådgivningen i Sundsvall

  Ett och ett halvt år efter stängning av ungdomsrådgivningen ser vi hur situationen för barn och unga blivit allt värre. Den psykiska ohälsan har fortsatt att öka och Västernorrland har landets längsta köer till barn- och ungdomspsykiatrin.

  Samtidigt har pandemin som inneburit isolering, stängda skolor och inställda träningar inte gjort livet enklare för dagens ungdomar.

  Ungdomsrådgivningen var en verksamhet dit unga vuxna i Sundsvall kunde vända sig för att få råd, stöd och vägl...

 • Motion: Sänkt besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Besöksavgifter är ett område som fortlöpande ses över och anpassas efter olika bedömningar. Det är en politisk uppgift och därför fastställs de av landstingets högsta beslutande organ, fullmäktige. Avgiftsnivåerna kan mot den bakgrunden sägas uttrycka politiska prioriteringar. Kostnadsfria eller starkt subventionerade avgifter förekommer därför på flera områden:

  Barn och ungdom upp till 19 år har helt kostnadsfri vård. Landstinget bedriver ungdomsmottagningar i samarbete med kommunerna, ...
 • Svar på interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Lennart Johansson, ledamot i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna är ett hiinder för vård och behandling:

  1. Är 300 kronor en ändamålsenlig nivå för besöksavgift för unga vuxna i behov av specialistkontakt inom psykiatrin?

  Att höga besöksavgifter eller avgifter över huvudtaget, kan leda till att man avstår från behandling, kan gälla alla typer av behandling oavsett ålder. Det är skäl...