• Ett hårt slag mot kvinnosjukvården

  Beskedet om att lägga ner förlossningen och kvinnosjukvårdens operationer och slutenvård i Sollefteå är ett hårt slag för kvinnosjukvården i hela länet – inte bara för Sollefteå.

  Vård som riktar sig till kvinnor har ofta varit lägre prioriterad än den som riktar sig till män. I en tid då nationella satsningar och utredningar sker på området för att komma till rätta med denna ojämlikhet inom vården väljer den socialdemokratiska majoriteten en annan väg.

  Vi kristdemokrater har varit kritiska till själva processen bakom framtagandet av sparförslagen. Insatsplanen som till en början skulle spara 160 miljoner byggde på förhoppningar och beräkningar som inte var kvalitetssäkrade, trots löften om att så var fallet från den dåvarande förvaltningsledningen.

  Hösten 2015 skulle en nedläggning av BB i Sollefteå spara 30 miljoner, i nuvarande beräkningar är den siffran justerad till 15 miljoner men det är oklart om denna besparing kommer att infrias när ökade transportkostnader kan förväntas.

  För ett år sedan var majoriteten beredd att lägga ner all förlossningsverksamhet i Ångermanland och det är därför inte troligt att tjänstemannaförslaget nu lagts utan förankring hos den politiska ledningen.

  Klart är att de verksamhetsområden som pekades ut för ett år sedan nu också föreslås läggas ner – en i taget. Det är en tydlig prioritering från den socialdemokratiska landstingsledningen där kvinnor och inlandets befolkning är de som ska betala priset för den dåligt skötta ekonomin.

  Vårdens utmaningar är stora och det kräver ett större politiskt engagemang än att bara nöja sig med att skrapa på ytan och därefter peka ut en redan utsatt grupp.

  Länets kvinnor har rätt till en jämställd vård.

  Britt-Marie Brynielsson, ordförande för Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Västernorrland


  Specialistvård | BB · Britt-Mari Brynielsson · kvinnosjukvård · Sollefteå sjukhus