• Framtidens kollektivtrafik öppen för förändringar

  Svar till Linda Åberg Luthmans insändare ”Framtidståget stannar inte här” på allehanda.se: Kollektivtrafik förändras ständigt och det ett uttryck för att den har stor betydelse i den regionala utvecklingen.

  Sedan ett drygt år har vi i norra Sverige fått ett mycket större utbud av tågförbindelser inom och mellan länen. Trots stora brister under vintermånaderna är resandet stort och lockar allt fler resenärer. Det gör det möjligt att pendla till jobb och utbildning från många fler orter än någonsin.

  Mellan Kramfors och Härnösand är restidsvinsten störst. Dessutom är biljettpriset lågt. Men tåg är inte lösningen på allt och jag uppfattar att det är utgångspunkten för insändarens bitska kritik!

  Linda Åberg Luthmans (LÅT) insändare på efterlyser bland annat fler stopp på tågen mellan Härnösand och Kramfors så att boende utanför tätorterna får fler turer att välja mellan. Och kritiserar alla politiskt ansvariga för ”diskriminering”.

  Landstinget och länets kommuner har ett avtal som utgår från gällande lag. Staten har beslutat att lokal och regional kollektivtrafik är vårt ansvar. Inte statens. Den nya regionala tågtrafiken som vi haft i ett års tid visar behovet av en regional aktör som kan samverka både med länets kommuner men även med grannlän och med staten. Landstingets ansvar och ekonomiska åtagande ligger bakom anpassningen av busstrafiken sedan tåget kommit igång i augusti 2012. När de beslutade anpassningarna genomförs i december berör det cirka 0,5 procent av resandet i länet! Linda Åberg Luthmans uppgift om att Landstinget drar ner merparten av bussturerna mellan Kramfors och Härnösand är inte korrekta.

  Kan vi få tågen att stanna på fler platser? Det ska Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) och landstinget följa upp. Redan i dag kan antalet stopp vara olika på vissa linjer, beroende på anpassningar som görs. Både i Örnsköldsvik och i Sundsvall finns två olika stationer/hållplatser för tågen. På den aktuella sträckan Kramfors – Härnösand en. Jag anser att vi gemensamt med KTM kan diskutera om det går att utöka till fler. Däremot kan landstinget inte ta över ansvar för bussresor inom en kommun. Lika lite som staten gör det inom regional tågtrafik.

  Diskriminering är ett begrepp som jag ibland anser är befogad i kollektivtrafiken. Som att personer med funktionshinder har svårt att komma ombord på många bussar och ibland vissa tåg. Brister på tillgängliga (anpassade) hållplatser gör bussresor omöjliga för många med funktionsnedsättning. Däremot anser jag inte att olika utbud av buss- respektive tågresemöjligheter är diskriminering. Tillgång till offentlig service hänger alltid samman med hur många människor som behöver nyttja den. Det finns olika lösningar som ger andra alternativ, till exempel anropsstyrd trafik. Härnösands kommun använder sådan lösning på kvällstid på en linje till exempel. Självklart ska vi jobba för att hela Sverige ska leva!

  Sverker Ågren (KD)
  Ordf Regionala nämnden Landstinget Västernorrland


  Kollektivtrafik | insändare · KTM · Sverker Ågren · tågtrafik


  Bilden överst: Väntande SJ-tåg på Kramfors resecentrum. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).