• 20 000 nya vårdplatser!

  För var och en som med lite närhet följt sjukvården inser man att vi i Sverige drivit frågan om att korta vårdtider för långt. Sanningen är att många läkare och sjuksköterskor känner stress och oro varje morgon efter ronden när man tvingas skicka hem svårt sjuka patienter för att det inte finns tillräckligt med vårdplatser på sjukhusen. Med hänvisning till bl a begreppet ”klinikfärdig” blir det en tvingande nödvändighet att bortse från de behov av omvårdnad och trygghet som ett pa...

 • 08-maffian värd min röst?!

  Socialdemokraterna slutspurtar med nya affischer. Tre Stockholmare blickar emot mig och begär mitt stöd för en stark regering. Men är inte 08-frågorna tillräckligt uppbackade? Jag tycker det behövs fler från mitt eget län som vet hur vi har det. Bättre Jan Erik Ågren än Allan Larsson tycker jag!

  ”fundering”

  Insändare 1991-09-03 inför valdagen.

  Landsbygd | insändare · Jan-Erik Ågren · valaffisch · val 1991

 • Påverka landstinget – Landstinget påverkar din livssituation

  Effektivitets- och produktionshetsen har satt livskvalitén på undantag. Den mänskliga gemenskapen har försvagats. De negativa effekterna av konsumtionssamhället märks allt tydligare. Anonymitet och brist på mänsklig kontakt, har lett till stora sociala problem. Det är en logisk och ofrånkomlig följd av den materialistiska ideologin som övervärderar den materiella standarden, men glömmer att människor även har andra behov för att uppleva tillvaron meningsfull. För att komma bort från detta mat...

 • I landstinget 1970-1973

  Landstingsfullmäktige

  Ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige i Västernorrlands län invalda mandatperioden 1970 till 1973.

  Ledamöter

  Eric Freij, lantbrukare, Husum, invald i Ångermanlands tredje valkrets

  Suppleanter (ersättare):

  Karl Fahlgren, förman, Gullänget Bernt Boström, kamrer, Domsjöverken

  Valberedningen

  – ingen representation-

  Sjukvårdsutskottet

  – ingen representation-

  Undervisningsutskottet Eric Freij, ledamot Finansutskottet

  &...