• Kvinnofrukost Lördag 11 april kl. 9:30-11:30

   Plats: ”Randiga huset” Östra långgatan 23, Sundsvall

   

  Mia Berg, journalist berättar om verksamheten på ”Randiga huset”

  (ett hus för barn och familjer i sorg)

  Vi äter frukost tillsammans och får chans att ställa frågor. (frivillig avgift)
  Ta gärna med dig en vän!

  Välkomna!

  Arr:

  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
  Box 2373, 103 18  Stockholm, Besöksadress: Munkbron 1, Telefon: 08-723 25 60,
  E-post: kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Hemsida: www.kd-k.se