• Motion: Tillgängligare tandvård för alla!

  Tandsköterskornas kunskap används inte till patienterna i full utsträckning. Det är ett resursslöseri av stora mått att inte utnyttja dem. De utgör en etablerad personalgrupp som har behörighet i profylax, rtg och även några i anestesi. Där vi också kan ha ambitioner att bygga på med en sex månaders utbildning som arbetar i förebyggande syfte och kompletterar tandhygienisterna.

  Som det är idag ligger utbildningsplatserna långt från hemorten för oss som bor i Västernorrland, då många drar sig för att vidareutbilda sig.

  Med tanke på den kommande pensioneringen av både tandläkare och sköterskor så behövs det fler i tandvården och det snart!

  Västernorrlands läns landsting bör som första landsting i landet med kraft ta initativet att aktivt driva frågan politiskt (med Socialstyrelsen) och verka för att utnyttja möjligheten som Delegerad Hygiensköterska erbjuder.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkas:

  • att landstinget utreder hur tandsköterskan kan nyttjas i vården för att uppnå en förbättrad tillgänglighet och kvalitet hos patienterna i enlighet med motionens intentioner.

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Personal · Tandvård | kompetens · profylaxsköterskatandsköterska · utbildning · Mona Hammarstedt