• Önskar enklare trafikinformation till resenärer

  Nyårsönskning till Kollektivtrafikmyndigheten: Samla alla som bedriver kollektivtrafik i länet och enas om en fungerande information till våra resenärer om trafikstörningar, inställd trafik och annat trassel. Resenärer ska enkelt kunna få reda på varför en buss eller ett tåg inte går enligt tidtabellen! Och hur alternativa resesätt kan användas.

  Biljettmaskiner med pålitliga priser i länet. Ingen ska under 2014 behöva låna ut egna pengar till KTM på grund av felande biljettmaskiner.

  Ännu aktivare marknadsföring av regionala tågtrafiken som ett bekvämt, snabbt, hållbart och prisvärt resande. Och med mycket god tillgänglighet för alla med funktionsnedsättning via lätt på- och avstigning, tydlig info via utrop och texttavlor samt bra med plats för rullstolsanvändare och barnvagnar.

  Med förhoppning om en riktigt bra reseår 2014 för Västernorrland!

  Sverker Ågren (KD)

  Ordf Regionala nämnden, Landstinget


  Kollektivtrafik | biljetter · insändare · KTM · Sverker Ågren · tågtrafik


  Bilden överst: Trafikinformationstavla vid busshållplatsen Skogsvägen/E4 i Timrå. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).