• Öppet brev till de styrande i Landstinget Västernorrland

  Om och om igen kan vi länsbor höra och läsa om överbeläggning vid Sundsvalls sjukhus, nu högre än tidigare. Det är inte hållbart, för varken ekonomin, personal eller patienter. Att få redovisat om patienter som fått ligga i korridorer och blivit utan nattsömn, patienter som flyttas utomläns, personal som stressar för att hinna med överallt, personal som gråter av frustration och trötthet, är inte tillfredsställande. Det är heller inte det vi länsbor vill höra eller ha. Det är inte till detta vi betalar landstingsskatt.

  De besparingar som hittills beslutats om syns mest ätas upp av överbeläggningskostnader, ökade kostnader för sjukresor, uppsägningar eller flytt från kompetent personal med mera.

  • Vad har överbeläggningarna på Sundsvall sjukhus kostat under 2016?
  • Vad har detta kostat i utslitning och sjukskrivningar av personal?
  • Vad har överbeläggningarna kostat i utomlänsvård?

  Landstinget Västernorrland måste bli bättre både som vårdgivare och som arbetsgivare än vad som visats och görs i dag. En bra arbetsgivare får behålla kompetent personal och får sökande på sina tjänster. En bra arbetsgivare lyssnar på, samt tar tillvara på all kompetens, oavsett tjänstetitel.

  Gör om, gör rätt för allas bästa – även ekonomins.

  Göran Solsjö
  Gunlög Jacobsson
  Kristdemokraterna Sollefteå


  Detta öppna brev publicerades i Sundsvalls Tidning den 13 januari 2017. En replik på detta kom i densamma den 21 januari: ”Vi gör allt vi kan – trots rådande personalbrist”.

  Vi kan konstatera att repliken inte ger några som helst svar på de frågor som KD Sollefteå ställer i brevet om hur stora kostnader blivit för överbeläggningar och sjukskrivningar i spåren av majoritetens ovarsamma strukturförändringar.


  PersonalSpecialistvård | bemanning · Gunlög Jacobsson · Göran Solsjö · sjukskrivning · Sundsvalls sjukhus · överbeläggning