• Patienter och personal har gjort sitt val utifrån hur det ser ut i dag

  Sidsjö vårdcentral är en mycket omtyckt verksamhet som nu står inför sin största utmaning sedan starten 2011, de är så populära att verksamheten hotas. Jag vet att det låter mycket märkligt men det är så verkligheten ser ut.

  Sidsjö vårdcentral har i dag inga vakanser på läkare, man har inga stafettläkare eller stafettsjuksköterskor och personalen trivs mycket bra. Man anordnar kurser i stresshantering för alla patienter som behandlas för stressrelaterade besvär och har tack vare dessa faktorer fått fler och fler invånare att söka sig till just denna vårdcentral. Trots detta vill de ansvariga i landstinget göra allt för att sätta käppar i hjulet för verksamheten, detta genom att förbjuda verksamheten att införa ett listningsstopp.

  Enhetschef Magnus Jaktlund beskriver hur verksamheten i dag saknar lokaler för att kunna ta emot fler patienter samt att deras mål aldrig har varit att växa utan att bedriva så bra vård som möjligt men i lite mindre skala. Han menar att personalen behöver lugn och ro för att göra ett så bra arbete som möjligt med de patienter som finns i dag. Det optimala antalet patienter ligger någonstans kring 8 000-9 000 patienter medan dagens antal listade patienter ligger på cirka 12 000 och fortsätter att öka månad för månad.

  De styrande partiernas svar på detta är ”det är väl bara att starta en filial”, men då bortser man helt från verksamhetens vilja att vara småskalig samt det faktum att en stor del av personalstyrkan vill jobba där just efter de premisser som är i dag och skulle söka sig någon annanstans om dessa förutsättningar ändrades.

  Det som nästan är tragikomiskt i det hela är att man ofta gnäller över att det är för få patienter listade på vissa vårdcentraler och deras lösning på det är tydligen att föreslå Sidsjö vårdcentral att expandera – precis som att det skulle öka antalet patienter hos andra vårdcentraler.

  Enligt mig är det som vanligt, man gör allt för att så långt det är möjligt försvåra och ibland även förstöra för privata aktörer i stället för att lära sig av och utnyttja deras kunskap och tillsammans utveckla vården i stort. Detta är också ett slag mot patientsäkerheten eftersom ett för stort antal patienter per läkare lätt kan leda till betydligt sämre vård vilket jag menar är mycket allvarligt. Så mitt förslag är att låta Sidsjö vårdcentral få koncentrera sig på sina nöjda befintliga patienter i stället för att alla deras nöjda patienter tvingas byta vårdgivare mot sin vilja, för det måste väl vara kanon för landstinget att kunna koncentrera sig på ett mindre antal patienter och ge dessa så bra vård som möjligt.

  Joachim Jonsson (KD), Sundsvall


  Vårdval | insändare · Joachim Jonsson · listningsstopp · Sidsjö vårdcentral


  Bilden överst: Sidsjö vårdcentral, Sundsvall. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).