• Patientsäkerheten är hotad!

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet klubbade igenom att BB och kvinnosjukvården i Sollefteå ska läggas ned. Vi Kristdemokrater röstade nej till detta och lyfte samtidigt frågan om hur man ska lösa det ökade antalet besök på Sundsvalls och Örnsköldsviks sjukhus.

  I Örnsköldsvik kommer det behövas ett patienthotell och i Sundsvall, där det redan finns ett, kommer vi behöva fler platser i och med beslutet om att lägga ner BB och kvinnokliniken i Sollefteå. Vi Kristdemokrater i Västernorrland kräver att den politiska majoriteten i landstinget snarast redovisar hur de ska säkra boendeplatser vid våra sjukhus.

  Ur ett jämställdhetsperspektiv kommer nedläggningsbeslutet att främst drabba kvinnor i behov av vård. Socialdemokraterna bidrar till en helt felaktig utveckling, vi Kristdemokrater vill jobba för en jämlik vård i hela länet.

  Ännu en obesvarad fråga är hur ska man klara det ökade antalet transporter med befintliga resurser. Inget svar på detta finns. Ändå visar det sig nu att man verkställer nedläggningen så snabbt man bara kan. Det är mycket oroande.

  Vi Kristdemokrater i Västernorrland menar att patientsäkerheten måste stå i centrum när man genomför verksamhetsförändringar av den här storleken. Innan Socialdemokraterna verkställer en nedläggning av verksamheter måste de svara på hur de säkrar en god vård i hela länet. Vi Kristdemokrater vill ha svar på hur man ska lösa de frågetecken som finns gällande boendeplatser och transporter. Detta uttalande gjordes från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte, 12 november 2016.

  Uttalande från Kristdemokraterna Västernorrlands partidistriktsårsmöte

  Vid frågor kontakta
  Partidistriktsordförande: Britt-Mari Brynielsson, 070-5391070
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland: Mona Hammarstedt, 070-3981799.


  Etik och jämlikhet · Specialistvård · Trygghet | BB · jämlik vård · nedläggning · patientsäkerhet · Sollefteå · uttalande