• Ta tag i den osunda kulturen i regionen!

  Med anledning av alla turer kring anställningar i regionen har Kristdemokraterna tagit flera initiativ till att ta itu med den osunda kulturen. För att komma tillrätta med avtal som göms undan och inte diarieförs har en motion skrivits om delat ansvar vid anställning av högre chefer. Det handlar inte bara om att komma tillrätta med att saker och ting hanteras rätt utan är också tänkt att ge en trygghet för de som anställer.

  Med delat ansvar blir det svårare från politiskt håll att påstå att man inte känner till avtal och skylla ifrån sig på tjänstemän. Tyvärr är det inget för majoriteten att ta itu med.

  När motionen behandlades på senaste fullmäktige den 20 juni avslogs den. I svaret som tagits fram kan man läsa att regionen alltid gör rätt och har en rekryteringsgrupp och att avtalet diarieförs. Att verkligheten sett annorlunda ut är inget som nämns. Vi tycker att det är dags att man tar tag i den osunda kulturen i regionen. Ett sätt hade varit ett delat ansvar vid anställning av högre chefer.

  Delat ansvar vid anställning av högre chefer


  Personal · Trygghet | avtal · bemanning · chef · Mona Hammarstedt · motionsbeslut · rekrytering


  Bilden överst: Svinaktigheter. Foto av Michael Strobel från Pixabay (Pixabay License).

  .