• Välfärdslöftet till länets invånare

  Personcentrerad vård, en ny personalpolitik och stopp för centraliseringspolitiken är välfärdslöftet till väljarna som Kristdemokraternas nyvalda toppkandidater går fram med inför höstens landstings/regionval. –

  – ”Vi går till val för att få ordning på oredan. Man måste sluta med att slå sönder fungerande verksamheter bara för självändamålet att allt ska centraliseras. En värdig, tillgänglig och jämlik vård i hela länet är vår politik för länets invånare.”​​ 

  Det säger Mona Hammarstedt, gruppledare i Landstinget Västernorrland och förstanamn på listan till höstens landstingsval.

  Politiker i ledande positioner har kommit och gått. Regiondirektörer och andra höga chefer byts på löpande band. På några få år har tillgängligheten till vården försämrats dramatiskt. Ekonomin är åter körd i botten. De 300 friska miljonena i senaste skattehöjningen är snart slut.

  Det är inte att undra på när det är ett faktum att personalen i flyr landstinget. Under 2017 beräknas över 500 miljoner av skattebetalarnas gå åt enbart till att bekosta stafetter.

  Joachim Jonsson, kristdemokraternas andranamn på landstingslistan, ger sin syn på saken:

  – ”Det har varit en mycket stor brist på styrning och ledning i landstinget under mandatperioden. Därför behövs en ny politisk ledning som lyssnar mer och för en dialog med såväl invånare som personal. Tilliten till vården i länet och förtroendet för landstinget som arbetsgivare behöver återupprättas.”

  Pressmeddelande i samband med KD:s nomineringsstämma i Sollefteå den 20 januari 2018.


  Ekonomi/skatterVal 2018 | centralisering · Joachim Jonsson · Mona Hammarstedt · skattehöjning · skatter · välfärdslöftet