• Var det värt det?

  Förra veckan presenterades det ekonomiska resultatet av den hårt kritiserade växelstängningen av BB i Sollefteå och Örnsköldsvik. Enligt förvaltningschef Margareta Berglund Rödén sparade landstinget enbart 912 000 kronor på neddragningen. Detta eftersom många föräldrar valde att föda barn på annat håll i landet.

  Växelstängningen under julhelgerna upprörde så pass många blivande föräldrar att landstinget i Västernorrland drog på sig en rejäl nota från andra landsting för sjukresor och förlossningsvård. Ja, kostnaderna för utomlänsvård ökade kraftigt eftersom förtroendet för vårt landsting brast.

  Som nya ledamöter i landstingsfullmäktige har vi lyssnat till de drabbade föräldrarna och tagit initiativ till att lyfta frågan om förlossningsvården i länet. Det är naturligtvis oerhört tråkigt att vi nu har en ordning här i länet där flera människor aktivt väljer bort sitt eget landsting, eftersom de inte har förtroende för den vård som erbjuds på hemmaplan. Klart är att turerna kring växelstängningen har skadat landstingets anseende hos medborgarna.

  Till att börja är växelstängningen ett resultat av landstingstjänstemännens uppdrag att effektivisera verksamheten och neddragningen har inte hanterats politiskt. Det är olyckligt, anser vi som nyinvalda ledamöter. Självklart ska tjänstemännen arbeta för att effektivisera verksamheterna, men denna fråga är av den karaktären att det skulle ha behövts en politisk genomlysning och ett politiskt ställningstagande. Detta eftersom våra medborgare förtjänar att veta hur deras folkvalda ser på den viktiga förlossningsvården. Ja, om vi strävar efter en verksamhet i världsklass eller om vi kan nöja oss med en lägre ambitionsnivå. Det säger sig självt att det senare inte är någonting som vi förordar, och förhoppningsvis håller den rödgröna landstingsmajoriteten med oss. Men det återstår att se.

  Vi har i fullmäktige fört fram kritik om hur julens växelstängning har hanterats. Det sena beslutet, en vecka innan stängningen, har inte varit gynnsamt för någon; varken personal eller blivande föräldrar. Denna kritik har vi riktat till de ansvariga, och utan att föregå resultaten från utvärderingsenkäten hoppas vi att så många som möjligt tar sig tid att lämna in sina synpunkter. Det är genom denna information vi förhoppningsvis kan ta väl avvägda beslut i framtiden.

  Landstingets verksamhet kostar och som politiker är det vårt ansvar att förvalta pengarna väl. Men besparingar och neddragningar måste alltid sättas i relation till vilken ambitionsnivå vi vill uppnå. För oss är det självklart att förlossningsvården är ett sådant område där vi måste ha hög kvalitet och där verksamheten måste vara prioriterad. Om föräldrar tappar förtroendet för vården eller inte upplever att de får en bra förlossningsupplevelse är det djupt bekymmersamt.

  I avvaktan på enkätsvaren och den slutgiltiga utvärderingen ställer vi oss frågande till om den presenterade besparingen var värt det. Det återstår att se.

  Soledad Henriquez (KD)
  Erica Markusson (FP)
  ledamöter i landstingsfullmäktige


  Specialistvård | BB · sjukresor · Soledad Henriquez · Sollefteå · växelstängning