• Angående nedläggning av Sundsvalls tonårshem

  Länets samlade resurser för vård och behandling av ungdomar med problem får inte försämras. FU:s beslut idag innebär att landstinget överlåter till Sundsvalls kommun att ta det slutliga beslutet om nedläggning av Sundsvalls Tonårshem, med sina 6 vårdplatser. Den försämringen av vårdresurser kan jag inte stödja.

  Det är i första hand Sundsvalls kommuns skyldighet att tillgodose behovet av långsiktiga vård- och behandlingsresurser, men kommuner anser sig inte ha behov av de tjänster som tonårshemmet erbjuder.

  Landstinget borde mot bakgrund av den kompetens som byggts upp i Sundsvalls Tonårshem, behållit huvudansvaret för verksamheten under de närmaste tre åren, trots svårigheterna att sälja vårdplatser. Landstinget måste ha en mera långsiktig inriktning i sin planering av vårdresurserna.

  Kommunens behov av akuta utrednings- och motivationsplatser har tyrvärr ställts emot den behandling som tonårshemmet nu erbjuder. Jag anser att bådadera behövs. FU:s beslut idag innebär att ungdomsvården i Medelpad kan hamna i stora svårigheter.

  Situationen försvåras av att den psykiatriska barn- och ungdomsvården inte ser ut att kunna öppna sina slutenvårdsplatser den närmaste tiden. Jag befara att den samlade effekten kan bli mycket bekymmersam för samtliga berörda: tonåringarna, deras anhöriga samt personal. Vi borde ha råd att ta ett större ansvar för de långsiktiga vårdinsatserna för ungdomar med problem!

  Sverker Ågren
  Gruppledare KdS


  Skriftlig reservation vid FU:s ssammanträde den 16 maj 1990.


  Psykiatri | BUP · reservation · Sundsvall · Sverker Ågren