• Interpellation: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Vilka riktlinjer har vi för vård av patienter med endometrios?

  Endometrios är en sjukdom som för många är okänd av både allmänhet, skolpersonal och sjukvårdspersonal. Det leder till att många kvinnor inte diagnostiseras eller får behandling av sjukdomen.

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som uppkommer när livmoderslemhinnan inte stöts bort vid menstruation utan vandrar in i buken via äggstockarna. Idag drabbas cirka 200 000 kvinnor i Sverige, och cirka 176 miljoner kvinnor världen över av endometrios, och av dessa har ungefär 60 procent någon form av symptom, varav 20 procent beräknas ha mycket svåra symptom.

  Mellan 25-50 procent av kvinnor med endometrios räknas vara ofrivilligt barnlösa. Det finns flera anledningar till det. Det kan bero på sammanväxningar, problem med ägglossningar, äggstockar eller själva äggen, minskad livmoderfunktion samt komplikationer efter så kallade chokladcycstor på äggstockarna som opererats bort.

  1. Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga HSN ordförande vilka riktlinjer har vi i vårt landsting när det gäller patienter med endometrios?
  2. Hur är bemötandet och behandling av patienter med endometrios?

  Härnösand den 25/5-2015

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Etik och jämlikhetSpecialistvård | bemötande · interpellation · Mona Hammarstedt · endometrios