• Distriktsstämma Hallstaberget

    Ett 50-tal Kristdemokrater samlades i Sollefteå på Hallstaberget lördag den 14:e mars för Kristdemokraterna Västernorrlands vårstämma. Dagen inleddes med gitarrspel och sång av Jo och Amanda, elever vid estetiska programmet i Sollefteå. Huvudtalare var Magnus Oscarsson riksdagsledamot sedan 2014, tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög där Kristdemokraterna är största parti med 27%. Han är initiativtagare till Mjölkens dag i riksdagen och lyfte i sitt anförande vikten av kommuners och landstings ansvar att handla närproducerade livsmedel.

    Till distriktsordförande omvaldes Britt-Mari Brynielsson, till vice ordförande valdes Roger Boork och andre vice ordförande Per Sundin. 
    Vid stämman behandlades 14 motioner som kommer att beslutas om vid Kristdemokraternas riksting i oktober. Stämman enades om ett uttalande med förslag på hur Sverige ska lämna sin position som sämst i Europa vad gäller matförsörjningsberedskap.