• Äntligen en ny delegationsordning i region

  Redan 2015, i samband med att dåvarande landstingsdirektören sa upp sig, ifrågasatte Kristdemokraterna i såväl en motion som en interpellation delegationsordningen.

  Den 20 oktober hade dåvarande landstingsdirektören att han efter en tids fundering beslutat säga upp sig från sin tjänst. Trots ett uttalat stöd för dennes arbete i samma artikel, valde dåvarande landstingsstyrelsens ordförande att, istället för att godkänna uppsägningen, säga upp densamme i ett avtal som gav vår region en ...

 • Ta tag i den osunda kulturen i regionen!

  Med anledning av alla turer kring anställningar i regionen har Kristdemokraterna tagit flera initiativ till att ta itu med den osunda kulturen. För att komma tillrätta med avtal som göms undan och inte diarieförs har en motion skrivits om delat ansvar vid anställning av högre chefer. Det handlar inte bara om att komma tillrätta med att saker och ting hanteras rätt utan är också tänkt att ge en trygghet för de som anställer.

  Med delat ansvar blir det svårare från politiskt håll att påst...

 • Svar på interpellation om den bristande planeringen i den egna organisationen

  Benny Eriksson, landstingsstyrelsens vice ordförande lämnade följande svar på Mona Hammarstedts interpellation om bristande planering i den egna organisationen:

  11 st konsulter har varit verksamma vid länssjukhuset 2010 summa 270 arbetsdagar, vid Örnsköldsviks sjukhus mellan tiden 2008-08-25 – 2009-11-02 har 1084,5 arbetsdagar genomförts.

  Det ska inte göras något nytt avtal med Mantec nu.

  Härnösand den 28 april 2010

  Benny Eriksson Landstingsstyrelsens vice or...