• Interpellation: Det akuta läget med den psykiska ohälsan

  I slutet av december kom Socialstyrelsens med en rapport om ” Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna”.[1] Rapporten, som den senaste tiden diskuterats mycket i media visar att den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren. Ökningen är särskilt stor bland unga vuxna och har lett till kraftigt växande köer till att få vård och behandling.

  I Västernorrland fick endast 40 procent en första bedömning inom 30 dagar under 2017.[2] Det är tredje sämst i S...

 • Interpellation: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Vilka riktlinjer har vi för vård av patienter med endometrios?

  Endometrios är en sjukdom som för många är okänd av både allmänhet, skolpersonal och sjukvårdspersonal. Det leder till att många kvinnor inte diagnostiseras eller får behandling av sjukdomen.

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som uppkommer när livmoderslemhinnan inte stöts bort vid menstruation utan vandrar in i buken via äggstockarna. Idag drabbas cirka 200 000 kvinnor i Sverige, och cirka 176 miljoner ...

 • Trygghet och frihet att välja i sjukvården!

  Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt valmanifest för Västernorrland

  Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. I detta hälso- och sjukvårdspolitiska manifest inför 2006 års val presenterar vi ett antal viktiga frågor. Manifestet inleds med en sammanfattning av vårt vårdpolitiska valmanifest, med fyra aktuella krav och vallöften för hälso- och sjukvården i Västernorrland.

  Fyra krav och vallöften: Vårdgaranti som fungerar i hela länet! Psykiatri som ska bli den bästa i landet! Familje...