• Kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan

  Smärta, obehag, lidande och rädsla. Det är vardag för många kvinnor runt om i Sverige. Det beror på att kvinnosjukdomar och andra åkommor som främst drabbar kvinnor, länge har varit underbeforskade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Dessutom är det främst bland kvinnor och flickor som den psykiska ohälsan har ökat de senaste åren, även bland flickor så unga som tolv år.

  Den sammantagna slutsatsen av allt detta är att kvinnors hälsa och vård måste flyttas högre upp på agendan. D...

 • Sluta förminska kvinnosjukdomar

  Ta en värktablett. Slappna av. Sluta stressa! Den typen av bemötande är alldeles för vanligt när man söker hjälp för medicinska besvär som enbart drabbar kvinnor: exempelvis endometrios, lipödem, PCOS eller PMDS.

  Många kvinnor upplever att de inte tas på allvar utav vården när de vänder sig dit med en ”kvinnosjukdom”. Gällande en del sjukdomar som drabbar såväl män som kvinnor ser kvinnors symtom och förlopp dessutom annorlunda ut, vilket gör att de ibland inte upptäcks.

  Det mås...

 • Interpellationssvar: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) lämnade följande svar på interpellationen:

  Fråga: Vilka riktlinjer har vi i vårt landsting när det gäller patienter med endometrios?

  Svar: I Landstinget Västernorrland finns det skriftliga riktlinjer för behandling av endometrios, dokumentet är numera, efter intensivt samarbete, gemensamt för hela Norra regionen. Det finns även riktlinjer för akut omhändertagande av patienter med endometrios. I Sundsvall finns det sedan flera ...

 • Klassa endometrios som en folksjukdom

  Tio procent av alla kvinnor uppskattas i dag lida av endometrios. Det gör sjukdomen till Sveriges tredje vanligaste bland kvinnor, vanligare än diabetes.

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som leder till att det bildas små härdar och cystor som orsakar stor smärta och lidande för den drabbade. Samtidigt medför det stora kostnader för samhället när drabbade inte får rätt vård och behandling.

  När så många drabbas brukar det definieras som en folksjukdom, vilket är vikt...

 • Interpellation: Riktlinjer för vård av patienter med endometrios

  Vilka riktlinjer har vi för vård av patienter med endometrios?

  Endometrios är en sjukdom som för många är okänd av både allmänhet, skolpersonal och sjukvårdspersonal. Det leder till att många kvinnor inte diagnostiseras eller får behandling av sjukdomen.

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som uppkommer när livmoderslemhinnan inte stöts bort vid menstruation utan vandrar in i buken via äggstockarna. Idag drabbas cirka 200 000 kvinnor i Sverige, och cirka 176 miljoner ...