• Interpellation: Artrosskola

  Artros är en sjukdom som drabbar leder i kroppen. Var fjärde svensk över 45 år har artros, en folksjukdom som blivit allt vanligare med en åldrande befolkning och alltfler överviktiga.

  Vanligast är att man har artros i höfter och/eller knän. Har man detta kan värken lindras med fysisk aktivitet och viktnedgång om man är överviktig. Det kan dock vara svårt att komma igång med detta när man samtidigt har ont. Därför finns artrosskolan.

  Artrosskolan ger kunskap, stöd och vägledning...

 • Klassa endometrios som en folksjukdom

  Tio procent av alla kvinnor uppskattas i dag lida av endometrios. Det gör sjukdomen till Sveriges tredje vanligaste bland kvinnor, vanligare än diabetes.

  Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som leder till att det bildas små härdar och cystor som orsakar stor smärta och lidande för den drabbade. Samtidigt medför det stora kostnader för samhället när drabbade inte får rätt vård och behandling.

  När så många drabbas brukar det definieras som en folksjukdom, vilket är vikt...

 • Påverka landstinget – Landstinget påverkar din livssituation

  Effektivitets- och produktionshetsen har satt livskvalitén på undantag. Den mänskliga gemenskapen har försvagats. De negativa effekterna av konsumtionssamhället märks allt tydligare. Anonymitet och brist på mänsklig kontakt, har lett till stora sociala problem. Det är en logisk och ofrånkomlig följd av den materialistiska ideologin som övervärderar den materiella standarden, men glömmer att människor även har andra behov för att uppleva tillvaron meningsfull. För att komma bort från detta mat...